beiratkozás 2024

munkatársaink

ismerkedjen meg munkatársainkkal!

Szakképzett és elkötelezett óvodapedagógusok és dajkák segítik gyermeke fejlődését, logopédus, gyógypedagógus, védőnő és pszichológus támogatásával.

Lazor Szabina

igazgató

Ender Krisztina

igazgatóhelyettes

óvodapedagógusok

süni

Kelemen Zsófia, Szil Tolmi

óvodapedagógus

Tamásiné Cselényi Piroska

dajka

maci

Ecker Péterné (Erika), Sárosi Szilvia

óvodapedagógusok

Egri Imre Jánosné (Zsuzsa néni)

dajka

vakond

Lazor szabina, Ender Krisztina

óvodapedagógusok

Kelemen Attiláné (Kriszti néni)

dajka

csiga

Csúzy Cintia, Rácz Otília

óvodapedagógus

Rácz Kornélia

dajka

katica

Balogh Edina, Török Andrea

óvodapedagógusok

Vargáné Bajó Szilvia

dajka

nyuszi

Szabó Éva, Czeglédi MArian

óvodapedagógus

Lukács Rudolfné (Bea néni)

dajka

szakképzett dajka nénik (nevelést közvetlenül segítők)

4

Balogh Annamária, Horváth Ágota, Sárainé Kiss katalin

További munkatársaink

6

 Soós Bernadett

Logopédus,gyógypedagógus

5

Bokor-Zelinka Nóra

Óvodapszichológus

Kedves Szülők!
Bokor-Zelinka Nóra vagyok, az óvoda pszichológusa.
Óvodapszichológusként célom az óvodába járó
kisgyermekek egészséges fejlődésének támogatása,
valamint a prevenció, azaz a problémák, nehézségek
kialakulásának megelőzése.
Munkámat a szülőkkel és az óvodapedagógusokkal
szoros együttműködésben végzem. Támogatást nyújtok
a hozzám forduló szülőknek nevelési kérdésekben,
ezenkívül aktuálisan felmerülő problémák kapcsán segítem azok közös átgondolását,
megértését.
Az óvodai csoportban való megfigyelés, hospitálás mellett szükség esetén egyénileg és/vagy
kiscsoportban foglalkozom a gyerekekkel. Ezeket a foglalkozásokat a szülőkkel való
személyes találkozás, konzultáció előzi meg.

Milyen helyzetekben érdemes óvodapszichológushoz fordulni?

– Beilleszkedéssel, óvodai élethez való alkalmazkodással összefüggő problémák:
nehezített leválás, társas problémák,
– Szabályozási nehézségek: hangulatszabályozás, indulatkezelési problémák,
túlzott érzékenység bizonyos ingerekre, biológiai funkciók szabályozásának
nehézségei,
– Élethelyzeti változásokból fakadó problémák: költözés, óvodaváltás, kistestvér
születése,
– Krízishelyzet a családban, a gyermek közvetlen környezetében,
– Életkornak megfelelő fejlődéssel, érettséggel kapcsolatos kérdések.

6

Ecker Erika

Gyermekvédelmi felelősök

5

Csibra Mártonné Jánosek Hajnalka, Földes Katalin

Pedagógiai asszisztensek

7

  Vadásziné Lukács Andrea, Nagy Tamara

Adminisztratív munkatársak

4

Táborszki Viktor

Gondnok