beiratkozás 2024

rólunk

ismerkedjen meg intézményünkkel!

A Bástya utcai óvoda Budapest belváros déli részén helyezkedik el és 1980-ban nyitotta meg kapuit a gyermekek és szüleik előtt. Intézményünk akadálymentesített, így mozgáskorlátozottak számára is biztosított a bejutás.

óvodánk

A három vegyes és három homogén csoportban  összesen 148 kisgyermek ellátása biztosított. A csoportok elosztásánál figyelembe vesszük a szülők igényeit, s így testvérpárok, barátok kerülhetnek egy csoportba.

Óvodánkban 30 fős, jól képzett és összeszokott nevelőközösség (13 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 2 angol nyelvű óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens,1 gyógypedagógus/logopédus, 9 szakképzett dajka,1 gazdasági vezető,1 óvoda titkár,1 gondnok) gondoskodik a gyermekek tartalmas, élmény gazdag mindennapjairól.

Ilyenek vagyunk mi

Fontos számunkra, hogy a gyermekek nyugodt, szeretetteljes családias légkörben tölthessék mindennapjaikat, amiben a gyermekek és felnőttek egyaránt jól érzik magukat.  Programunkból adódóan is figyelünk arra, hogy a gyermekek élményközpontúan és komplex módon tanulhassanak, fejlődjenek és játszanak.

Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek érzelmileg egészséges, befogadó, elfogadó, a világra nyitott és érdeklődő személyiségűek lennének, hogy a mai modern világhoz testileg-lelkileg alkalmazkodni képes, anyanyelvét választékosan használó, önmagát és gondolatait kifejezni tudó kisiskolás lépjen ki az óvodából. 

Érték számunkra az egészséges életmód, a magyar hagyományok éltetése, amennyire az egy belvárosi óvodaként lehetséges, valamint a környezeti nevelés során is a fenntarthatóságra nevelés, valamint a különbözőség és sokszínűség elfogadása.

Mi magunk is sokfélék vagyunk, de nevelőtestületünk munkájára a következők jellemzők: nagyfokú gyermekszeretet és elfogadás, tolerancia, rugalmasság, fejlett problémamegoldókészség, környezettudatosság, hitelesség, kreativitás és az állandó fejlődésre való igény, hátránycsökkentés, esélyegyenlőség.

Tárgyi felszereltségünk változatos, biztonságos, tartós, jó minőségű, természetességre törekvő.

elsimerések

Nevelőtestületünk pedagógiai szakmai munkája elismeréseképpen 2000-ben Belváros-Lipótváros Művelődéséért Díjban részesült. 2020-ban Óvodánkat az a megtiszteltetés érte, hogy az V. kerületi Önkormányzat részéről Pro-Civibus díjban részesültünk.

Tevékenységközpontú nevelés

Tevékenységközpontú óvodai nevelésünkkel biztosítani kívánjuk, hogy az itt felnövekvő gyermekek boldog óvodás éveik alatt kedvük, érdeklődésük és ötleteik megvalósítása során elsajátítsák a szociális életképességek alapjait.

A gyermekek napi játékának és tevékenységeinek szervezésekor kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód részterületeire: étkezésre, mozgásra, levegőzésre. Az óvodában kialakított napirend, a tornaterem, sószoba és óvodánk alapítványa is ezt kívánja segíteni. A Magyar Gerincgyógyászati Társaság által javasolt prevenciós testnevelési gyakorlatokat beépítjük és alkalmazzuk a mindennapi testnevelés során a helyes testtartás kialakítása érdekében.

A gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztését sok játékkal, verssel, mesével és dallal, illetve sokszínű tevékenységeken keresztül biztosítjuk. Tehetséggondozásunk két fő területe a kézműves tevékenység és az ének-zene, tánc.

Kötetlen komplex foglalkozásokon, a játékban tanulás módszerének alkalmazásával, változatos tevékenységekkel szinte észrevétlenül sajátítják el az együttműködés, a társas érintkezés szabályait, és fejlődik kommunikációs készségük. Az életben való boldoguláshoz meg kell tanulniuk beszélni, közlekedni, a környezet által biztosított keretek közt tevékenykedni, a társakkal jól együttműködni, a környezet tárgyait, eszközeit megismerni és használni.

Programok

Óvodánk az ünnepeket a népszokások és népi hagyományok köré csoportosítja. Hagyományos ünnepeink során igyekszünk a népművészet és néphagyományok szépségeivel is megismertetni a gyermekeket. Ezt segíti az óvodánkban működő néphagyományőrző programunk működése, látogatások a Hagyományok Házában,  Betlehemi Játèkok ès az “Így Tedd Rá” módszertan bevezetèse,  mely immár nemzetközileg is elismert népi játék, néptánc módszertani program. Komplexitásának köszönhetően minden kompetenciaterület fejlődését segíti, támogatja. 

Rendszeresen szervezett természetjárás, kirándulás mellett múzeum- és állatkert látogatásokkal, színházi és bábelőadásokkal színesítjük a gyermekek óvodai èletèt.

Egyéb programjaink – Almaszedés, Szőlőszüret és Farsangi mulatság a Kolompos Együttessel, Nemzetisègi hèt, Bástya nap, Gyermeknap,  Kiszèzès,  Màrton napi lámpàs felvonulás közösen a szülőkkel, Skanzen,  Teddi Maci kórház, Mikulás műsor, Ballagás,  Adventi kèszülődès szülőkkel együttműködve.  A tanköteles korú gyermekeknek minden évben balatoni tábort szervezünk.

Az óvodán kívüli, de óvodánkban megtartott, alternatív programjaink – korcsolya, úszás, foci suli, zeneovi, tartásjavító torna, klasszikus balett, hittan, néptánc –a szülők és a gyermekek igényeinek,és  az óvoda szellemiségének figyelembe vételével szerveződnek.

játékos angol nyelv

2010-től az Óvoda Pedagógiai Programjával összeegyeztetve megkezdődött a gyermekek angol nyelvi játékos fejlesztése. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve megragadjuk és fenntartjuk érdeklődésüket kizárólag játékos formában. Minden nap több órán keresztül játék szituációkban, dalokon, meséken, éneklésen, mozgáson át juttatjuk ismeretekhez, élményekhez a gyermekeket. Tesszük ezt oly módon, hogy a csoportban két nyelven folyik az élet, változatos formában, a magyar és az idegen nyelvi pedagógusok egyidejű jelenlétében. Nem nyelvtanulásról van szó, hanem az idegen nyelvvel való játékos ismerkedésről. Az idegen nyelvelsajátítás alapot ad az általános iskolába lépéshez egy olyan tudás szinttel, melyben már kialakult a gyermekben az idegen nyelv megértése iránti készség.

logopédia

Az óvoda logopédusa a szeptemberi logopédiai szűrővizsgálatok elvégzése után egyéni, illetve kiscsoportban tart terápiákat az arra rászoruló gyermekek számára. Erre, egy a terápiás légkör kialakítására kiválóan alkalmas terem áll rendelkezésre. Az óvoda saját logopédusának a munkáját szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai segítik.

dioo

2021. évtől kezdődően Óvodánk részese lett a DIOO programnak. A Digitális OkosJáték Óvodásoknak interaktív, egyszerű, látványos, izgalmas és játszva fejleszt. Az eszköz az óvodapedagógusoknak nyújt támogatást ahhoz, hogy minél hatékonyabban megismerhessék a gyerekek képességeit a különböző tesztek segítségével.